• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Opiekun medyczny – na czym polega jego praca i co należy do jego obowiązków?

Opiekun medyczny – na czym polega jego praca i co należy do jego obowiązków?

30.9.2021

Kim jest opiekun medyczny i na czym polega jego praca? Co należy do zadań opiekuna  medycznego? Jakie wykształcenie należy zdobyć, by pracować w tym zawodzie? Jakie perspektywy pracy ma osoba, która chce zostać opiekunem medycznym? Poniżej garść informacji dla wszystkich, których interesuje ta praca.Opiekun medyczny to dość nowy zawód medyczny, powstały w 2007 roku z inicjatywy ówczesnego Ministra Zdrowia. Został objęty klasyfikacją zawodów i specjalności na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. W 2008 roku odbyły się pierwsze egzaminy z zawodu - 130 absolwentów kierunku opiekun medyczny było gotowych do podjęcia pracy. Obecnie szacuje się, że osób posiadających taki tytuł zawodowy jest ponad 15 000. Starzenie się społeczeństwa powoduje, że coraz bardziej potrzebni są nie tylko lekarze geriatrzy i pielęgniarki, ale także opiekunowie medyczni. Bezpośrednią przyczyną powstania tego zawodu była zmniejszająca się z roku na roku liczba pielęgniarek. Wcześniej to salowe i pozostały personel szpitala pomagali pielęgniarkom w opiece nad chorymi. Osoby wykonujące zawód opiekuna medycznego poszukiwane są nie tylko na krajowym rynku pracy, ale także za granicą, przede wszystkim w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Warto pamiętać, że umiejętności i wiedza nabyte w trakcie kształcenia na tym kierunku mogą okazać się pomocne także podczas opieki nad najbliższymi, np. rodzicami czy dziadkami.

Opiekun medyczny – co robi, kto to taki?

Opiekun medyczny to osoba, która w profesjonalny sposób pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokojeniu jej podstawowych potrzeb życiowych. Do zakresu obowiązków opiekuna medycznego należy rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych chorego. Oczywiście opiekunki i opiekunowie medyczni najczęściej zajmują się osobami starszymi chorymi, ale nie tylko. Służą pomocą osobom w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Opiekun podejmuje kompleksową współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, tj. pomaga personelowi medycznemu podczas zabiegów pielęgnacyjnych.

Opiekunowie medyczni zostali włączeni w system opieki zdrowotnej w Polsce. Jest to zawód zaufania publicznego. Z tego względu osoba wykonująca go musi posiadać szereg cech predestynujących do tego zawodu. Są to m.in.: szczególna empatia, bardzo dobre zdolności komunikacyjne, cierpliwość, otwartość, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu. Niezmiernie ważne jest to, by opiekun był współczujący i chętny nieść pomoc choremu.

Jak zostać opiekunem medycznym?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego może odbywać się tylko w trzysemestralnych szkołach policealnych. Na kierunek ten mogą zapisać się osoby posiadające wykształcenie średnie.. Ukończenie szkoły daje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Nauka trwa półtora roku i kończy się zewnętrznym egzaminem zawodowym przeprowadzanym w szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną. Podejście do egzaminu nie jest obowiązkowe, jednak aby uzyskać tytuł opiekuna medycznego i móc pracować w zawodzie, trzeba go zdać. Absolwent otrzymuje świadectwo Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uzyskany dyplom upoważnia do pracy zarówno w kraju, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Kierunek opiekun medyczny jest dostępny w niemal wszystkich szkołach Żak.

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 • metody i techniki terapii zajęciowej (socjoterapii, ergoterapii, arteterapii)

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych w różnym wieku, pomoc podopiecznym w zaspokajaniu ich potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych

 • świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych wobec chorych

 • asystowanie personelowi medycznemu podczas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych

 • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

Aby zostać opiekunem medycznym, trzeba ukończyć roczną szkołę policealną albo kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdać egzamin zawodowy.

Zakres obowiązków opiekuna medycznego

Do zadań opiekuna medycznego w polskim systemie zdrowia zalicza się:

 • rozpoznawanie  i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku

 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych

 • asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

 • konserwacja, dezynfekcja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów

 • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Opiekunowie medyczni mogą także aktywizować osoby chore i niesamodzielne do zwiększenia swojej samodzielności życiowej.

Ważne! Kwalifikacje zawodowe uzyskane podczas nauki nie dają możliwości wykonywania czynności pielęgniarskich. Celem pracy opiekuna jest odciążenie pielęgniarek i pomoc w podstawowych czynnościach pielęgnacyjnych oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb pacjenta. Opiekun medyczny działa na zlecenie pielęgniarki, ale część czynności może wykonywać samodzielnie, bez  zlecenia.

Opiekun medyczny - praca

Osoby posiadające tytuł opiekuna medycznego mogą podjąć pracę w wielu miejscach, tj. szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, domach i ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych, hospicjach oraz sanatoriach. Mogą także pracować w domach pacjentów, świadcząc opiekę indywidualną.

Bardzo często opiekunowie medyczni wyjeżdżają za granicę, gdzie zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze jest duże – głównie do Niemiec i Wielkiej Brytanii, by tam opiekować się pacjentami w ich własnych domach. Zarobki są o wiele wyższe niż w Polsce, dlatego jest to rozwiązanie, z którego korzysta wiele osób. Na rynku istnieją agencje świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy opiekunów medycznych za granicą. Firmy tego typu poszukują i przygotowują kandydatów do pracy oraz zapewniają im legalną i bezpieczną formę współpracy, a także organizują pobyt i zamieszkanie na terenie danego kraju. Osoby wyjeżdżające mogą liczyć na: atrakcyjne zarobki, sprawdzone oferty pracy, opłacanie składek ZUS, pakiet ubezpieczeń zdrowotnych, organizację transportu, szkolenia językowe i opiekuńcze oraz wsparcie opiekuna kontraktu na miejscu. Długość wyjazdów do pracy w charakterze opiekuna medycznego może być różna, w zależności od możliwości danej osoby. Dotychczas w zawodzie tym przeważały kobiety, jednak obecnie coraz więcej mężczyzn podejmuje taki rodzaj pracy.

Jeżeli zainteresowała cię profesja opiekuna medycznego, dowiedz się więcej również o pokrewnym kierunku kształcenia opiekunka środowiskowa. Poznaj także inne szkoły medyczne dostępne w naszej ofercie – jak technik sterylizacji medycznej czy technik masażysta. Łączenie kompetencji z bliskich sobie dziedzin to szansa na zawodowy sukces!

 

 

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00