Harmonogram zjazdów - Wiosna 2023

Obowiązuje od 01.02.2023r. do 30.06.2023r.

16.1.2023

Najważniejsze informacje dla Słuchaczy Szkoły Policealnej:


  • Czas trwania semestru- 01.09.2023 do 30.06.2023

  • Rada skreślająca niepromowanych z listy słuchaczy 31.08.2023

  • Do 31.05.2023 w sekretariacie należy złożyć dokumenty potwierdzające odbycie obowiązkowej praktyki zawodowej.

  • Obecność na zajęciach jest weryfikowana na podstawie złożonych podpisów na liście obecności, proszę pamiętać o ich składaniu. Czytelny podpis składamy pod KAŻDĄ GODZINĄ ZAJĘĆ! Jeśli na liście są cztery godziny lekcyjne to podpisów też musi być cztery.

  • Z każdego przedmiotu jest wymagane minimum 50% obecności przed przystąpieniem do egzaminów semestralnych.

  • Plan zajęć będzie dostępny pod koniec stycznia 2023r. Proszę nie sugerować się planem w Strefie Słuchacza, niestety zdarza się że generuje się z błędami.

  • Do 7 kwietnia od daty otrzymania wyników z egzaminów zawodowych sesji zimowej 2022/2023 będzie można składać deklaracje na egzamin zawodowy w sesji letniej tj. czerwiec 2023