EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2024

TERMINY EGZAMINÓW

10.5.2024

W załączeniu przedstawiamy Państwu harmonogram egzaminów zawodowych w sesji LATO 2024.

Egzamin zawodowy jest obowiązkowy. Brak stawiennictwa jest równoznaczny z nieukończeniem szkoły oraz koniecznością powtórzenia semestru.

Na egzamin przychodzimy się co najmniej pół godziny przed czasem rozpoczęcia egzaminu.

Informujemy dodatkowo, że nie ma możliwości żadnej zamiany w grupach. Godziny oraz daty jak również zmiany nie podlegają zmianie z Państwa strony.