Praktyki zawodowe

1.6.2022

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy informacje na temat obowiązkowych praktyk zawodowych prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

Praktyki należy realizować wg. zakresu praktyk, 4 tygodnie to 20 dni roboczych następujących po sobie, bez sobót, niedziel i świąt.

Kierunki, które muszą odbyć praktykę zawodową:

Technik Administracji - III semestr – 4 tyg. /140h/ urząd administracji

Technik Usług Kosmetycznych - IV semestr – 4 tyg. /140h/ gabinet kosmetyczny

Technik BHP - III semestr – 4 tyg. /140h/ zakłady, firmy, instytucje – w działach BHP

Florysta - II semestr – 4tyg. /140h/ w kwiaciarni

Opiekunka środowiskowa - II semestr – 4 tyg. /140h/ placówki pomocy społecznej, DPS, Hospicjum, szpital

Opiekun medyczny - II semestr – 2 tyg. /70h/ placówki pomocy społecznej, DPS, Hospicjum, szpital

Opiekun medyczny - III semestr – 4 tyg. /140h/ placówki pomocy społecznej, DPS, Hospicjum, szpital

Technik masażysta - III semestr – 6 tyg. /210h/ gabinety masażu np. w zakładach opieki medycznej, salonach kosmetycznych, SPA, klubach sportowych

Z poniższych plików proszę pobrać i wydrukować:

- umowę o praktykę, odpowiednią dla swojego zawodu -  jeden wydruk

- dziennik praktyk - jeden wydruk   

- zakres praktyk wg, którego prowadzimy dziennik praktyk     

W umowie wszystkie szare pola wypełnia słuchacz!                                                      

UWAGA! dokumenty drukujemy wyłącznie DWUSTRONNIE! Dokumenty wydrukowane jednostronnie nie będą honorowane.

Z wydrukowanymi dokumentami należy stawić się w sekretariacie, celem ich opieczętowania i podpisania przez dyrektora. Po ukończonej praktyce dokumenty (1 umowa i dziennik praktyk) należy dostarczyć do sekretariatu najpóźniej w ciągu tygodnia od zakończenia praktyki.

Praktyka zawodowa jest obowiązkowa, nawet jeśli nie przystępujesz do egzaminu zawodowego musisz mieć zaliczoną praktykę!

W pliku poniżej zamieszczone są informacje odnośnie możliwości zwolnienia z części bądź całości praktyk.

W razie pytań prosimy o kontakt tel. 661 269 260, 94 348-14-22.

PLIKI DO POBRANIA: