Zarządzanie zasobami ludzkimi

HR od podstaw w rok

8.11.2021

Wraz z narastającym tempem postępu technologicznego oraz automatyzacją i robotyzacją, widocznym przekształceniom ulega również rynek pracy. Co roku pojawiają się nowe zawody i poszukiwani są eksperci w nowoczesnych specjalistycznych dziedzinach. Jedno się nie zmienia: zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w obszarze Human Resources utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie.

Interesuje Cię praca w HR? Chcesz dowiedzieć się, jak zacząć pracować w obszarze HR i na czym dokładnie polega ta praca? Przeczytaj poniższy artykuł!

 Zasoby ludzkie – czym są?

Ludzie to jeden z czynników wytwórczych przedsiębiorstwa, decydujących o jego sukcesie. Zasobami ludzkimi (z angielskiego HR - human resources) lub inaczej kapitałem ludzkim, nazywa się potencjał, który pracownicy wnoszą do firmy, a więc wiedzę teoretyczną, umiejętności, zdolności, siłę fizyczną, postawy, predyspozycje oraz zdobyte już doświadczenie. Właściwe i efektywne zarządzanie zasobami skutkuje otrzymywaniem wartościowych dóbr; w przypadku zasobów ludzkich jest to praca.

Zasoby ludzkie to rodzaj kapitału, który firma powinna dbać, rozwijać, a także rozważnie nim gospodarować na drodze działań zwanych zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Czym dokładnie jest zarządzanie zasobami ludzkimi?

Zarządzanie zasobami ludzkimi (z ang. HRM – human resources management) to zbiór strategii mających na celu pozyskanie, utrzymanie i rozwój pracowników organizacji. Ponadto, istotne jest zapewnienie wysokiej wydajności dostarczanej przez nich pracy, a tym samym realizację założonych celów przedsiębiorstwa oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi firmami na rynku. To również polityka personalna, która koncentruje się na optymalnym doborze kadr o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Skupia się również na zapewnieniu dbałości o zaspokojenie ich potrzeb, wyszkolenie, motywację, efektywność, a także sprawność zawodową oraz zagwarantowaniu pracownikom satysfakcji z pracy w sferze materialnej i niematerialnej.

 6 najważniejszych elementów procesu zarządzania zasobami ludzkimi:

 

 1. Planowanie zasobów ludzkich.

 2. Rekrutacja i selekcja.

 3. Wdrożenie i adaptacja pracowników.

 4. Systematyczna ocena efektów pracy.

 5. Szkolenie i rozwój pracowników.

 6. Motywowanie i wynagradzanie.

 Czym zajmuje się specjalista od zasobów ludzkich?

 Zarządzanie zasobami ludzkimi to bardzo szeroka dziedzina, dlatego zakresy obowiązków poszczególnych specjalistów HR, mogą się znacznie różnić w zależności od pełnionych przez nich ról i obszarów, w których działają. I tak na przykład specjaliści z działu personalnego zajmują się planowaniem zasobów ludzkich, szkoleniami i rekrutacją, natomiast specjaliści z działu kadr koncentrują się na sprawach administracyjnych, rozliczaniu czasu pracy, urlopów i naliczaniu wynagrodzeń.

W branży Human Resources można zatem wyróżnić dwa główne rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi: HR miękki i HR twardy.

 HR miękki zajmuje się:

 • prowadzeniem rekrutacji,

 • selekcją, onboardingiem i adaptacją nowych pracowników,

 • organizacją szkoleń i eventów,

 • zarządzaniem kompetencjami i określaniem możliwych ścieżek rozwoju pracowników,

 • coachingiem i mentoringiem, zwiększaniem efektywności pracowników,

 • dbaniem o dobrą atmosferę w firmie,

 • ustalaniem wytycznych do przeprowadzenia okresowych ewaluacji pracowników,

 • weryfikacją poziomu satysfakcji zatrudnionych osób i podejmowaniem działań naprawczych,

 • kreowaniem wizerunku firmy na rynku pracy (employer branding),

 • wyznaczaniem strategii i celów polityki personalnej przedsiębiorstwa.


HR twardy zajmuje się:

 • sprawami formalnymi i administracyjnymi,

 • prowadzeniem dokumentacji kadrowej i akt osobowych,

 • przygotowywaniem i zawieraniem umów z pracownikami,

 • sporządzaniem wypowiedzeń i derekrutacją personelu,

 • naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem urlopów i zwolnień lekarskich,

 • tworzeniem i przesyłaniem dokumentów oraz zgłoszeń do urzędu skarbowego i ZUS,

 • informowaniem pracowników o nagrodach, ale też ostrzeżeniach i naganach,

 • dbaniem o właściwą komunikację i przepływ informacji w organizacji,

 • przygotowaniem benefitów dla pracowników dopasowanych do ich potrzeb,

 • identyfikacją, określaniem, analizą i rozwiązywaniem problemów wpływających negatywnie na wydajność i efektywność kadry pracowniczej, a tym samym uniemożliwiających realizację celów przedsiębiorstwa,

 • dbaniem o formalną zgodność prowadzonych czynności i działań oraz dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa pracy i prawa cywilnego.

 Jak zacząć pracę w HR?

Jeśli marzysz o pracy w HR, przede wszystkim zastanów się, jaki obszar zarządzania zasobami ludzkimi najbardziej cię interesuje: rekrutacje, szkolenia, employer branding, administracja, dział kadrowo- płacowy, etc.

Każdy z tych obszarów może bowiem wymagać innych kompetencji, innego poziomu doświadczenia i predyspozycji. Często zdarza się, że dla pracodawców bardziej istotne niż ukończone studia wyższe jest posiadane doświadczenie oraz specyficzne cechy charakteru predestynujące do wykonywania danego zawodu.

Następnym krokiem powinno być zdobycie przygotowania zawodowego, poszerzenie i uzupełnienie  wiedzy, zdobycie kwalifikacji. Istnieje wiele platform branżowych, szkół oraz firm edukacyjnych, które pomogą ci w zdobyciu kompetencji. Doskonałym pomysłem będzie ukończenie kursu z obszaru HR, na przykład z zarządzania zasobami ludzkimi.


Kurs HR – dla kogo?

Kurs zarządzanie zasobami ludzkimi to nowa jednostka edukacyjna w ofercie Szkół Żak.

Jest to kurs jednoroczny skierowany do wszystkich zainteresowanych zdobyciem cenionych na rynku pracy umiejętności świadomego zarządzania kapitałem ludzkim w firmie.

To kurs przede wszystkim dla:

 • osób zainteresowanych tematyką z obszaru HR,

 • kadry zarządczej wszystkich szczebli: kierowników, menadżerów, leaderów oraz osób dopiero planujących karierę menadżerską,

 • pracowników działów personalnych, działów kadr i płac, działów HR - jako poszerzenie posiadanej wiedzy,

 • specjalistów HR, HR Business Partnerów, konsultantów, head-hunterów,

 • właścicieli małych firm samodzielnie prowadzących rekrutacje,

 • doradców personalnych i psychologów pracy.

 Szkolenia HR – czego można się nauczyć?

Szkolenia i kursy z zakresu Human Resources przekazują rozległą, praktyczną i aktualną wiedzę, jak efektywnie zarządzać personelem.

Na naszym jednorocznym kursie zarządzania zasobami ludzkimi poznasz, min.:

 • aktualne trendy, zasady i reguły zarządzania personelem,

 • metody i zasady prowadzenia procesu rekrutacji, oceny kompetencji kandydatów i selekcji wartościowych kandydatów,

 • techniki radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy,

 • zasady skutecznego zarządzania czasem i planowania kolejności realizacji zadań,

 • metody budowania zespołu i motywowania pracowników,

 • sposoby rozwiązywanie konfliktów w środowisku pracy,

 • narzędzia wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi,

 • elementy prawa pracy.

 Kurs HR - Perspektywy zawodowe

Ukończenie kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi daje szereg zawodowych możliwości. Kurs łączy wiedzę z różnych dziedzin, m.in.: psychologii, komunikacji w biznesie, rekrutacji, doradztwa zawodowego, motywowania i ewaluacji pracowników czy prawa pracy, dlatego buduje kompetencje przydatne w wielu zawodach. Po ukończeniu kursu będziesz przygotowany do pracy w:

 • działach kadr,

 • działach personalnych,

 • Urzędzie Pracy,

 • agencjach pośrednictwa pracy,

 • biurach karier,

 • firmach rekrutacyjnych,

 • firmach konsultingowych,

 • agencjach reklamowych, marketingowych i Public Relations, i innych.

Możesz również pracować na własny rachunek, na przykład jako samodzielny head hunter lub konsultant HR w swojej własnej agencji. Na naszym kierunku Własna działalność gospodarcza dowiesz się m.in. jak założyć własną firmę i jak pozyskać finanse na jej rozwój, jak ją skutecznie wypromować i zarządzać, aby była rentowna i przynosiła dochody.

Praca specjalisty do spraw personalnych często związana jest z koniecznością ciągłej nauki. W naszej ofercie znajdziesz ciekawe kursy online, które pozwolą Ci poszerzać wiedzę i zdobywać nowe kompetencje w dowolnym dla Ciebie miejscu i czasie.

 Zalety kształcenia jednorocznego

 Kształcenie jednoroczne obejmuje trwające 10 miesięcy kursy realizowane w ramach Ośrodków Szkoleniowych Centrum Nauki i Biznesu Żak. To ogromna szansa na zdobycie nowych umiejętności zawodowych i kwalifikacji w mniej niż rok, popartych Zaświadczeniem o ukończeniu kursu, zgodnego ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauka prowadzona jest w trybie zaocznym, a zatem jest to doskonałe rozwiązanie dla osób pracujących, marzących o zmianie zawodu i zyskaniu nowej dobrze płatnej pracy.