• zak.edu.pl  »  
  • Aktualności  »  
  • Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna – uzupełnij kwalifikacje opiekuna osób starszych

Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna – uzupełnij kwalifikacje opiekuna osób starszych

26.1.2022

Zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych jest naprawdę duże, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej. Społeczeństwa się starzeją, więc opiekunowie będą potrzebni coraz bardziej. Jeśli pracujesz jako opiekun lub chcesz nim zostać, warto ukończyć kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki temu uzyskasz kluczową umiejętność potrzebną w tym zawodzie.

Opiekun osoby starszej oraz asystent osoby starszej niepełnosprawnej musi liczyć się z tym, że stan zdrowia jego podopiecznego może pogorszyć się w każdej chwili, zwłaszcza jeśli jest to osoba cierpiąca na poważne choroby. Powszechne choroby wieku starczego, takie jak cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca, choroby układu krążenia, choroby otępienne mogą prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, wymagającego szybkiej interwencji medycznej i wezwania pogotowia. Przed jego przyjazdem opiekun powinien sam prowadzić czynności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Jeśli nie wie jak jej udzielić, powinien przejść odpowiednie szkolenie.

Opiekun osoby starszej

Opiekun osoby starszej to osoba pomagająca rodzinie i bliskim w opiece nad seniorem. Jego rolą jest wsparcie. Zajmuje się prowadzeniem domu i towarzyszeniu podopiecznemu w codziennym życiu. Wykonuje tez czynności pielęgnacyjne. Nie jest jednak opiekunem medycznym i nie może wykonywać żadnych czynności pielęgniarskich.

Jak zostać opiekunem osób starszych? Wystarczy ukończyć kierunek szkoły policealnej. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym i trwają 2 lata. Należy zdać egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną. Po jego zdaniu otrzymuje się świadectwo zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikaty szkoły: Aktywizacja podopiecznych oraz Oddziaływanie czynników szkodliwych na organizm człowieka. Kursanci uzyskują kwalifikację zawodową: Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (SPO.02).

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia: metodyka pracy opiekuńczej, sposoby aktywizacji społecznej podopiecznych, podstawy psychologii i socjologii, organizacja opieki, wsparcie dla osoby starszej, umiejętności opiekuńcze, język migowy, język obcy.

Po ukończeniu kursu można podjąć pracę w: domach pomocy społecznej, hospicjach, organizacjach pozarządowych, środowiskowych domach samopomocy, zakładach opiekuńczo-leczniczych. Można także opiekować się seniorami w ich domach – również za granicą. Zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych w krajach Europy Zachodniej jest naprawdę duże, więc bez problemu można znaleźć tam zatrudnienie, trzeba jednak znać język obcy na poziomie komunikatywnym.

Jakie kwalifikacje są przydatne w zawodzie opiekuna osoby starszej?

Osoby wykonujące zawód opiekuna osoby starszej czy asystenta osoby starszej powinny mieć pewne cechy i predyspozycje zawodowe. Należą do nich na pewno: sympatia do osób starszych, łatwość adaptacji, empatia, cierpliwość, łatwość nawiązywania kontaktów, a także sprawność fizyczna.

Ludzie, którzy nie lubią seniorów lub boją się starości, nie są w stanie odpowiednio opiekować się osobami starszymi. Opiekun powinien łatwo przystosowywać się do nowych sytuacji, zwłaszcza jeśli jeździ na kontrakty zagraniczne, a jego miejsce pracy i podopieczni zmieniają się. W tym zawodzie konieczna jest spora doza empatii – trzeba umieć i chcieć zrozumieć drugą osobę i czasem wczuwać się w jej emocje, lecz nie ulegać im. Kluczowa jest także cierpliwość – opiekun nie powinien się denerwować, lecz próbować podejść do wszystkiego na spokojnie. Bardzo ważna jest łatwość nawiązywania kontaktów – ta cecha przyda się w kontakcie zarówno z samym podopiecznym, jak i jego rodziną. Pomóc w tym może ukończenie stacjonarnego kursu komunikacji z pacjentem: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/kursy-stacjonarne/komunikacja-z-pacjentem-. Kurs trwa ok. 16 godzin. Jest przeznaczony dla osób pracujących w środowisku medycznym – personelu medycznego oraz opiekunów seniorów. Prawidłowa komunikacja z pacjentem/podopiecznym jest bardzo ważna, gdyż ma wpływ na proces zdrowienia i nastawienia do świata i otoczenia.

W tej pracy przyda się także sprawność fizyczna. Opiekun/asystent osoby starszej powinien być na tyle sprawny, by móc wypełniać swoje obowiązki, czasem wiążące się z dużym wysiłkiem, jakim jest np. podnoszenie podopiecznego.

Warto także ukończyć kierunek Asystenta osoby niepełnosprawnej. Przygotowuje on do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz niesłyszącymi – program nauczania zawiera elementy nauki języka migowego. Zajęcia warsztatowe dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu opieki, terapii zajęciowej, pomocy i wsparcia oraz aktywizacji podopiecznego.

Tryb nauczania jest zaoczny, a kierunek trwa rok. Kończy się egzaminem zewnętrznym organizowanym w szkole. Po jego zdaniu otrzymuje się świadectwo zgodne ze wzorem MEN oraz tytuł asystenta osoby niepełnosprawnej.

Dlaczego umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest tak ważna?

Każdy opiekun osoby starszej powinien wiedzieć wszystko na temat stanu zdrowia swojego podopiecznego, żeby w razie nagłej sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia mógł przekazać informacje ratownikom medycznym. Wielu seniorów cierpi na różne choroby, w tym przewlekłe, takie jak demencja lub Alzheimer – choroby otępienne zwiększają znacząco ryzyko wystąpienia wypadków. Jednak nawet tak „zwyczajne” choroby wieku starczego, jak miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie i inne choroby układu krążenia mogą powodować powikłania zagrażające zdrowiu i życiu osób starszych. W nagłych sytuacjach bardzo ważne jest szybkie działanie i zachowanie spokoju. Aby postępować jak należy, trzeba znać zasady udzielania pierwszej pomocy. Ważne, by pamiętać, że w razie utraty przytomności połączonej z brakiem oddechu i tętna mózg ulega nieodwracalnym uszkodzeniom już po 4 minutach. Dzięki wiedzy na temat prawidłowego udzielania pomocy można uratować komuś życie.

Jakie informacje trzeba przekazać dyspozytorowi podczas wzywania pogotowia?

Opiekun osoby starszej musi mieć wiedzę na temat wszystkich chorób i dolegliwości podopiecznego. Najważniejsze informacje powinna mieć spisane – kartkę należy trzymać koło telefonu. W przypadku wezwania pogotowia operator będzie zadawał wiele pytań dotyczących wieku podopiecznego, przyjmowanych przez niego leków, przebytych chorób, adresu zamieszkania. Zada także pytania takie jak: co się stało, w jakim stanie jest pacjent, czy oddycha, czy ma wyczuwalny puls, jakie czynności zostały wykonane itp.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

W pracy opiekuna osoby starszej, a także asystenta osoby niepełnosprawnej niezbędna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wiedzę z tej dziedziny można zdobyć na kursie online – bez wychodzenia z domu. Taki kurs trwa 6 godzin i kosztuje 219 zł.

Jest przeznaczony dla wszystkich osób chcących nauczyć się jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy lub usystematyzować swoją wiedzę. Podczas kursu można nauczyć się zasad bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, reguł postępowania, obsługi apteczki i podstawowego sprzętu ratowniczego, organizacji akcji ratunkowej, oceny miejsca zdarzenia, podstawowych parametrów życiowych wg systemu ABC, wezwania pogotowia ratunkowego, korzystania ze środków ochrony osobistej, sposobów kontroli przytomności wg schematu BTLS, postępowania z osobą nieprzytomną, pozycji bocznej ustalonej, postępowania w przypadku ran i krwotoków, złamań, skręceń i innych urazów, zadławień, ukąszeń, użądleń, wstrząsów, wychłodzenia, przegrzania, oparzenia, odmrożenia, omdlenia, zwału serca, udaru, napadu drgawek, zatrucia itp., zasad przenoszenia i transportowania poszkodowanych, psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, korzystania z AED, pośredniego masażu serca, sztucznego oddychania.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat szkoły. Więcej informacji na temat kursu na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/kursy-online/kurs---pierwsza-pomoc-przedmedyczna--online-.