Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – dlaczego warto z nich skorzystać?

17.1.2022

Chciałbyś zdobyć praktycznie umiejętności, które przydadzą Ci się w pierwszej pracy? A może myślisz o przekwalifikowaniu się i zmianie branży? Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to doskonała okazja, by zdobyć pożądane na rynku pracy kompetencje. Dowiedz się, co możesz zyskać, jeżeli skorzystasz z kursów zawodowych!

KKZ – zdobądź praktyczne umiejętności

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe stworzone zostały po to, by umożliwić chętnym zdobycie wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do pracy na określonym stanowisku. Program zajęć kładzie nacisk na przekazywanie praktycznych informacji i konkretnych umiejętności. Kurs zakończone jest zewnętrznym egzaminem zawodowym, które organizowany jest dwa razy w roku przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Jeżeli zdasz egzamin zawodowy, uzyskasz świadectwo, które uprawnia Cię do wykonywania pracy w ramach wyuczonej kwalifikacji. Jeżeli zdobędzie wszystkie kwalifikacje konieczne do wykonywania danego zawodu, a dodatkowo masz już wykształcenie średnie, otrzymasz tytuł technika.

Istnieje również możliwość ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego bez podchodzenia do egzaminu zawodowego. W takim przypadku otrzymasz tylko zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu zawodowego – nie jest to jednak dokument potwierdzający zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Szkołach Żak

Jesteś zainteresowany zdobyciem umiejętności, które zwiększą Twoje szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy? Szkoły Żak, wychodząc naprzeciw wszystkim osobom, które chciałyby zdobyć cenne kompetencje, wprowadziły do swojej oferty edukacyjnej Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Program zajęć, które odbywają się w ramach kursów zawodowych, stworzony został tak, by jak najlepiej przygotować Cię do egzaminu zawodowego. Kadra wykładająca w Szkołach Żak dokłada starań, by przekazywać praktyczną wiedzę, która może później zostać wykorzystana w pracy zawodowej. Co ważne, zajęcia często mają formę ćwiczeń – dzięki temu poza teorią możesz zdobyć konkretne umiejętności. Kwalifikacyjne Kursu Zawodowe w Szkołach Żak są dostosowane do obecnej rzeczywistości i w pełni odpowiadają na wymagania rynku pracy – dzięki temu zyskujesz nie tylko cenne umiejętności, ale także zwiększasz własne szanse na zdobycie atrakcyjnej posady. Praktyczne umiejętności są dziś niezwykle pożądane przez pracodawców praktycznie we wszystkich branżach.

KKZ – zapisz się już dziś

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w kursie kwalifikacyjnym, możesz zapisać się już teraz. Rekrutacja na KKZ w Szkołach Żak trwa przez cały rok. Pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń. Zajęcia startują dwa razy w roku – jesienią oraz wiosną. Aby wziąć udział w rekrutacji, nie musisz mieć wykształcenie średniego. Wystarczy, że ukończyłeś gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Warto pamiętać, że wykształcenie średnie jest konieczne, jeżeli chcesz uzyskać tytuł technika. Aby wziąć udział w kursie, musisz dostarczyć zaświadczenie lekarskie, które wykluczy przeciwwskazania zdrowotne, które mogłyby uniemożliwić podjęcie nauki zawodu.

Zajęcia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych odbywają się w trybie zaocznym – dzięki temu bez problemu możesz pogodzić naukę z pracą. Zjazdy trwają dwa dni i odbywają się najczęściej co dwa tygodnie. Długość kursu uzależniona jest od objętości materiału, który wymagany jest do zdobycia danej kwalifikacji. Najczęściej zajęcia trwają 10 miesięcy. Po ich ukończeniu będziesz mógł przystąpić do egzaminu zawodowego.

Dlaczego warto wybrać taką ścieżkę edukacji? Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to proste i skuteczne rozwiązanie, które pozwoli Ci zdobyć nowe kompetencje, które później możesz wykorzystać na rynku pracy.

Więcej informacji dotyczących kursów kwalifikacyjnych znajdziesz na stronie internetowej Szkoły Żak: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe. Dowiedz się więcej i zdobądź pożądany na rynku pracy zawód!