Technik usług kosmetycznych – ile zarabia i jak wygląda egzamin?

7.1.2022

Zapotrzebowanie na usługi kosmetyczne nie maleje, wręcz przeciwnie – od lat obserwuje się coraz większe zainteresowanie zabiegami pielęgnacyjnymi i upiększającymi. Kobiety częściej decydują się na profesjonalny makijaż i manicure. Rośnie także świadomość tego, jak ważne jest prawidłowe dbanie o skórę. Dzięki rosnącemu zainteresowaniu takimi usługami zawód technika kosmetycznego może okazać się nie tylko szansą na realizację własnych pasji i zainteresowań, ale też pracą, która przyniesie realne zyski.

Technik kosmetyczny – obowiązki

Wiele osób jest przekonanych o tym, że bycie kosmetyczką ogranicza się wyłącznie do wykonywania makijażu i manicure oraz przeprowadzania prostych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy. W rzeczywistości  technik kosmetyczny ma zdecydowanie więcej obowiązków. Od jego umiejętności i wiedzy zależy nie tylko efekt, ale nierzadko również zdrowie osoby, która odwiedza gabinet kosmetyczny i poddaje się konkretnym zabiegom. Do najważniejszych obowiązków technika kosmetycznego należą:

 • rozmowa z klientem i przeprowadzenie wywiadu przed podjęciem decyzji o wykonaniu zabiegu

 • przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających całego ciała

 • udzielanie porad kosmetycznych

 • przestrzeganie zasad higieny w trakcie zabiegów, przed i po nich

 • zabezpieczanie, konserwowanie i czyszczenie narzędzi oraz sprzętu po wykonanych zabiegach

 • organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego.

Technik kosmetyczny - wymagania

Aby technik kosmetyczny mógł jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, musi posiadać wiedzę z zakresu anatomii i dermatologii, ale też przedsiębiorczości. Zdobyć ją może podczas nauki na kierunku technik usług kosmetycznych w naszych szkołach policealnych.

Wiedza i umiejętności to jednak nie wszystko, co jest istotne w codziennej pracy technika usług kosmetycznych. Osoba na takim stanowisku powinna wyróżniać się także pewnymi cechami osobowości, które pomogą jej w kontaktach z innymi osobami i sprawią, że klienci chętnie będą odwiedzać jej gabinet. Technik kosmetyczny powinien więc posiadać wysoką kulturę osobistą, być uprzejmy, życzliwy, cierpliwy i empatyczny. Nie bez znaczenia jest także dyskrecja, ponieważ gabinet kosmetyczny odwiedzają również osoby borykające się z problemami natury dermatologicznej, których mogą się wstydzić.

Technik usług kosmetycznych – opis kierunku w szkołach policealnych Żak

Nauka na kierunku technik usług kosmetycznych w szkole policealnej Żak to furtka do wymarzonej pracy w świecie beauty. Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte podczas zajęć pozwolą realizować się w tym zawodzie na wiele sposobów – nie tylko w gabinetach kosmetycznych, ale też, np. prowadząc profesjonalnego vloga na temat tajników makijażu.

Podstawa programowa na tym kierunku obejmuje:

 • kosmetykę pielęgnacyjną i upiększającą dłoni, stóp i ciała

 • kosmetykę pielęgnacyjną i upiększającą twarzy, szyi i dekoltu

 • podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

 • zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

 • zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

 • działalność gospodarczą i usługową w salonie kosmetycznym

 • język obcy w kosmetyce

 • podstawy przedsiębiorczości.

Nauka na kierunku trwa 2 lata i kończy się uzyskaniem świadectwa Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz tytułu zawodowego technik usług kosmetycznych. Możliwe jest także podejście do egzaminu zewnętrznego, który jest organizowany w szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdanie go daje jeszcze lepsze perspektywy pracy w zawodzie, choć nie jest obowiązkowe.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin na kierunku technik usług kosmetycznych jest podzielony na dwie podstawowe części:

 • egzamin pisemny,

 • egzamin praktyczny.

Pisemna część egzaminu ma formę testu, który składa się z 40 pytań zamkniętych. Każde zadanie obejmuje cztery odpowiedzi do wyboru, spośród których tylko jedna jest prawidłowa. Za cały test można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Czas przewidziany na rozwiązanie wszystkich zadań to 60 minut. Część pisemna może być przeprowadzona na dwa sposoby: wykorzystując elektroniczny system egzaminacyjny lub arkusze z kartami odpowiedzi.

Praktyczna część egzaminu ma formę zadania do wykonania, które jest zawarte w arkuszu egzaminacyjnym. Całe zadanie składa się z pięciu elementów, takich jak:

 1. karta klienta

 2. karta pobrania preparatów, przyborów, materiałów i aparatury

 3. karta czynności przygotowujących do zabiegu

 4. plan zabiegu

 5. zalecenia dla klienta.

Ocenie podlegają wszystkie powyższe punkty, a konkretnie:

 • trafnie postawiona diagnoza

 • prawidłowe określenie wskazań i przeciwwskazań do wykonania zabiegu

 • prawidłowe dobranie zabiegu do rodzaju skóry oraz jej stanu, uwzględniające określone wcześniej wskazania i przeciwwskazania

 • poprawne wybranie środków, preparatów i aparatury

 • poprawne udzielenie porad kosmetycznych klientowi, do których będzie mógł stosować się w warunkach domowych, uwzględniające rodzaj oraz stan jego skóry.

Czas przewidziany na wykonanie całego zadania praktycznego to 120 minut.

Perspektywy pracy technika kosmetycznego

Uzyskanie tytułu technika usług kosmetycznych oraz dodatkowo zdanie egzaminu daje niezwykle szerokie perspektywy pracy. Zatrudnienie można znaleźć w prywatnych gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, hotelach, SPA oraz w studiach stylizacji. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby otworzyć własną działalność gospodarczą – program obejmuje  zagadnienia z zakresu podstaw przedsiębiorczości oraz działalności gospodarczej i usługowej w kosmetyce.

Świadectwo szkoły uprawnia do zatrudnienia się nie tylko w Polsce, ale również na terenie całej Unii Europejskiej. Podjęcie pracy za granicą jest możliwe dzięki nauce języka obcego branżowego.

Ile zarabia kosmetyczka?

Mówiąc o zarobkach technika usług kosmetycznych, należy brać pod uwagę kilka czynników, od których uzależniona jest wysokość wynagrodzenia. Wpływ na to ma przede wszystkim wielkość gabinetu, doświadczenie (staż pracy), wykształcenie oraz region zatrudnienia. Zgodnie z wyliczeniami, średnie miesięczne wynagrodzenie początkującej kosmetyczki wynosi 3050 zł brutto. Przedział zarobków waha się w granicach 2600 zł – 3710 zł brutto. Dalsze kształcenie w tym zawodzie i zdobywanie cennego doświadczenia daje możliwość podniesienia poziomu swoich zarobków. Kosmetyczka ma także możliwość otworzenia swojego gabinetu – dzięki temu na pewno może zarabiać więcej niż na etacie u kogoś.

(Dane dot. zarobków na stanowisku technik usług kosmetycznych pochodzą ze strony: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-kosmetyczka, z 23.12.2021 roku.)