HARMONOGRAM MATURY 2020

25.4.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br.
Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Poniżej załączamy zaktualizowany harmonogram matury 2020 W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ŻAK w Koszalinie, prosimy o zapoznanie się z nim.