Branża przyszłości? Transport i logistyka!

Twoja droga do sukcesu wiedzie przez naukę w Szkole Żak.

15.9.2020

Zapewne w ciągu kilku lat rynek pracy ulegnie znaczącej przemianie i ludzie nie będą wykonywali wielu zawodów, które dziś uważamy za niezbędne. Branża, która z pewnością będzie się prężnie rozwijać to logistyka. Na pewno jednak nie należy do nich zawód logistyka. Czym zajmuje się logistyk i jak nim zostać? Jaką szkołę ukończyć?

Handel międzynarodowy i transport są oparte na złożonych systemach logistyczno-transportowych. W związku z tym, specjaliści logistycy należą do bardzo poszukiwanej grupy zawodowej. Postępująca globalizacja przedsiębiorstw otwiera coraz więcej możliwości, ale także stawia przed logistyką międzynarodową coraz więcej wyzwań. To, rzecz jasna, przyczynia się do jej rozwoju. Zatem specjaliści ds. logistyki będą na pewno mieli co robić i znajdą dobrze płatną pracę. Dlatego warto postawić na ten kierunek kształcenia. A żeby zostać logistykiem, wcale nie trzeba kończyć studiów, wystarczy ukończenie jednorocznego kształcenia
na kierunku transport i logistyka.

Czym jest logistyka?

Logistyka to proces planowania, realizowania oraz kontrolowania przepływu towarów (surowców, materiałów, gotowych produktów, informacji). Musi on przebiegać sprawnie i efektywnie, z jak najmniejszymi stratami oraz zgodnie z oczekiwaniami klientów. Transport stanowi nieodzowny element dzisiejszego świata i jest obecny praktycznie w każdej branży.

Logistyka często bywa mylona ze spedycją. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Spedycja zajmuje się tylko bezpośrednim transportem z jednego punktu do drugiego. Jest zatem pojęciem węższym niż logistyka i stanowi jej część składową.

Wyróżnia się różne rodzaje logistyki, w zależności od obszaru i zasięgu oddziaływania: mikrologistyka, makrologistyka, mezologistyka, eurologistyka oraz logistyka międzynarodowa (globalna) oraz, w zależności od obszaru działania: logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, transportu, logistyka magazynowa, marketingowa, odzysku, miejska oraz e-logistyka.

Na czym polega praca logistyka?

Logistyk dystrybucji zajmuje się zarządzaniem, planowaniem i przepływem dóbr. Oprócz tego pilnuje optymalizacji kosztów firmowych, kontroli stanów magazynowych i analizy towarów. Zajmuje się też nadzorem nad oznaczaniem i identyfikacją wyrobów w trakcie produkcji i magazynowania, nadzoruje proces reklamacji. Oczywiście konkretny zakres obowiązków logistyka zależy od firmy, w jakiej pracuje, a także od zajmowanego stanowiska. Jego celem jest możliwie największe skrócenie
i przyspieszenie wszystkich procesów i to na każdym etapie dystrybucji towarów, minimalizacja kosztów transportu oraz strat, optymalizacja wszystkich koniecznych działań. W pracy logistyka ważne jest także zachowywanie odpowiedniego poziomu jakości usług. Optymalizacja nie może odbywać się kosztem jakości.

Logistyk jest odpowiedzialny za organizację i obsługę zleceń transportowych, planowanie załadunków i rozładunków, sporządzanie dokumentacji transportowej. Ma także za zadanie budowanie bazy firm transportowych obsługiwanych przez swojego pracodawcę i podtrzymywanie z nimi dobrych relacji.  Zajmuje się też obsługą, w tym ubezpieczeniową oraz rejestracją pojazdów firmowych oraz opłat drogowych.

Po ukończeniu nauki na kierunku specjalista ds. logistyki lub odpowiedniego kursu, słuchacz może podjąć pracę w: dużych korporacjach, firmach kurierskich, logistycznych, spedycyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, przewozowych, transportowo-spedycyjnych, centrach dystrybucji oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

Nauka na kierunku transport i logistyka

Kształcenie na kierunku transport i logistyka w Szkołach Żak odbywa się w trybie zaocznym, więc słuchacze mają możliwość łączenia nauki z dotychczasową pracą zawodową. Po rocznej nauce Słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat szkoły.

Podczas zajęć słuchacze uczą się pojęć z zakresu logistyki i transportu, poznają rolę logistyki w przedsiębiorstwie i jej strukturę organizacyjną. Dodatkowo zaznajamiają się z przepisami z zakresu podstaw prawa transportu oraz logistyki międzynarodowej
i krajowej. Zdobywają wiedzę na temat zarządzania magazynem (logistyka magazynowa), podstaw ładunkoznawstwa i transportu wewnętrznego. Zapoznają się z procesami magazynowymi (tj. przyjmowanie, kompletowanie, wydawanie, rozmieszczanie towaru w magazynie i łańcuchu dostaw). Po ukończeniu kształcenia wiedzą jak zarządzać całościowo procesem transportu (organizacja
i nadzór), znają też zasady zrównoważonego transportu. Program zajęć obejmuje także sporządzanie specjalistycznej dokumentacji oraz branżowy język angielski.

W związku z tym, że przepisy ciągle się zmieniają, to logistycy i inni pracownicy branży transportowej muszą ciągle się doszkalać na kursach i szkoleniach organizowanych przez pracodawcę lub placówki zewnętrzne.

Szczegółowe informacje na temat kierunku transport i logistyka można znaleźć na stronie szkoły – www.zak.edu.pl. Szkoły dla dorosłych oferują także wiele innych rodzajów kursów, dzięki którym można zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności.

Kto sprawdzi się w pracy logistyka? Oprócz fachowej wiedzy potrzebne są także pewne predyspozycje i kompetencje miękkie, takie jak: odporność na stres, umiejętności negocjacyjne, asertywność, umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów oraz precyzyjnego wyrażania swoich myśli. Przydatny jest też typ osobowości lidera, który umie pokierować zespołem i motywować go do lepszej pracy i lepszych wyników.

Logistyka przyszłości

Logistyka przyszłości na pewno będzie wyglądała inaczej niż obecnie. Można przypuszczać, że pojawią się nowe, lepsze rozwiązania, takie jak: w pełni zautomatyzowane magazyny, autonomiczne ciężarówki i inne pojazdy służące do przewozu towarów np. drony itp. Wprowadzenie takich technologii pozwoli na jeszcze lepsze usprawnienie całego procesu logistycznego. Nie jest to wcale bardzo odległa przyszłość, lecz perspektywa ok 5-10 lat.

Taki rozwój tej branży będzie spowodowany rosnącym zapotrzebowaniem na dane oraz ciągłą dostępnością informacji. Ogromny wpływ na tę dziedzinę mają też innowacje przemysłu motoryzacyjnego (mowa tu o autonomicznych ciężarówkach, dostawczych dronach i pojazdów połączonych z siecią). Z kolei rozpowszechnienie druku 3D skróci łańcuch dostaw i obniży koszty transportu. Oczekiwać można także rozwoju technologii M2M (machine to machine) – komunikacji między urządzeniami. Nadal jednak
do nadzorowania tych wszystkich procesów będą potrzebni specjaliści ds. logistyki – na pewno na najbliższej przyszłości.

Logistyk to zawód z przyszłością, gdyż bez względu na zmiany zachodzące w branży dostawa towarów do klienta np. z fabryki, która je wytwarza będzie zawsze potrzebna. Być może jednak zakres obowiązków logistyka się zwiększy, gdyż będzie się wymagało od niego, by rozwiązywał problemy kompleksowo. Na pewno konieczna jest bardzo ścisła współpraca między biznesem,
a szkołami kształcącymi logistyków w zakresie tworzenia programów nauczania dostosowanych do potrzeb zmieniającego się nieustannie rynku.