Egzamin zawodowy czerwiec 2021r.

Przypomnienie o deklaracji.

1.12.2020

Chcesz przystąpić do egzaminu zawodowego? Musisz złożyć deklarację! W nieprzekraczalnym terminie do 07 lutego 2021r musisz dostarczyć do sekretariatu szkoły lub drogą meilową pismo,
w którym deklarujesz 
przystąpienie do egzaminu.

Na odpowiedniej deklaracji muszą się znaleźć takie dane jak:

·         imię i nazwisko,

·         PESEL,

·         symbol cyfrowy kwalifikacji,

·         data złożenia deklaracji,

·         podpis zdającego, który składa deklarację.